Prins

Prins Ron I (2020)

Hofnar

Een hofnar (nar)is van oorsprong de grappenmaker aan het hof van een vorst.(Koning).De hofnar ging vaak gekleed in een speciaal voor hem gemaakt pak voorzien van bellen, narrenbellen. Hij mocht zeggen wat hij wilde, vaak tegen de heersende opvattingen in, zonder dat hij daarvoor gestraft werd. De nar wordt gezien als staande onderaan de sociale ladder, maar staat door zijn voorrecht boven iedereen.

De benaming zot, dwaas en het Engelse woord joker worden soms ook gebruikt voor de nar. Een hofnar was in vroegere tijden een persoon die een speciale positie had aan het hof van een hooggeplaatste persoon. Hij of zij was een persoon dat zich opmerkingen of handelingen konden veroorloven die door niemand anders aan het hof gemaakt konden worden. Door de speciale positie konden opmerkingen, suggesties en handelingen plaatsvinden die buiten de dagelijkse orde en normen vielen.

De wereld werd op zijn kop gezet.Vaak kon een hofnar meer bereiken dan alle raadgevers van de koning samen.Door zijn uitzonderlijk gedrag van de hofnar werd hij of zij vaak als een dwaas beschouwd en behandelt. Hier past een spreekwoord bij: ‘een dwaas kan meer vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden’. Een Zotskolf,narrenstok gekstok of marot zijn de benamingen voor de staf of scepter van Het is een houtenstok met een kop erop. De kop vertoont gelijkenissen met de eigenaar van de staf dus een mini narretje,compleet met kleding muts en belletjes.

De hofnar  is in de tijd verdwenen aan de hoven. Bovendien werd de macht van de hoven overgenomen door bedrijven en publiekrechtelijke instellingen zoals provincie besturen en gemeenteraden. Het onderwijs, dat eerst onder toezicht van de vorst of de kerk stond, werd ook geprivatiseerd. De opmerkingen en inzichten die de hofnar hierover kon uiten en de speelse manier waarop de hofnar dingen kon veranderen, verdwenen hiermee.

In januari 2005 was er op eens een hofnar op der sjeet hij is verbonden aan D’r Schaesbergse Vasteloavend Verein.Vergezeld de prinsen van de verein ,is hij de man die vaak de president tot wanhoop toe in de rede valt.

Met dit bericht hoopt hij dat de mede carnavalisten nu begrijpen WAAROM hij sommige dingen zegt en doet, want hij is de HOFNAR.

hofnarboy

Jeugdprins

Jeugdprins Jorunn I (2020)

Sponsoren