Prins

Prins Ron I (2020)

Historie

D’r Schaesbergse Vasteloavends Verein werd opgericht op 28 januari 1968 en kwam tot stand uit een fusie van de in 1945 opgerichte carnavalsvereniging ‘De Grienlächer’, de in 1948 opgerichte vereniging ‘D’r Sjeet’ en de in 1957 opgerichte vereniging ‘Kakert Alaaf’. 

Zoals de Nederlandse Staatscourant van 29 januari 1975 vermeldt, stelt deze vereniging zich tot doel: “het organiseren en bevorderen van een gepaste carnavalsviering in de gemeente Schaesberg”.

Onder leiding van de eerste voorzitter, president Winand Smeets, groeide de vereniging uit tot een hechte organisatie die het carnavalsgebeuren in Schaesberg tot nieuwe hoogtepunten bracht. De heer Hub Gulpers werd in 1968 tot eerste prins Carnaval (Prins Hub I) van D’r Schaesbergse Vasteloavends Verein uitgeroepen.

In de jaren zeventig werd de revue ‘Schaesberg Waggelt’ tot ver in de omtrek bekend, evenals de grote carnavalsoptocht op carnavalsdinsdag. Toen op 01 januari 1982 de nieuwe gemeente Landgraaf in werking trad, mocht Schaesberg de eerste Stadsprins aanwijzen in de persoon van wijlen de heer Bert Eykenboom. Sindsdien heeft onze vereniging tien Stadsprinsen geleverd. Dit waren achtereenvolgens : Loek I Paas (1985), Ed I Heuvelmans (1988), Mario I Ogrinc (1991/1992), Frans II Bremen (1995), Alex I Schiffelers (1998), Bart I Franssen (2001), Ton II Stein (2004), Mai I Evertz (2007), Frans III Weerts (2010) en Roger I Diemant (2013)..

Jo Driessen, die in december 1976 de functie van voorzitter/president van Winand Smeets overnam, was de drijvende kracht van de vereniging tot in het midden van de jaren negentig. Momenteel is hij erelid van D’r Schaebergse Vasteloavends Verein, samen met de heren Ruud Westerman sr. en Carel Schoenmaeckers, en wijlen de heer Hein Cornips.

Ton Pagen was elf jaar lid en zwaaide eind jaren tachtig en begin jaren negentig als president de scepter over de vereniging. Dit deed hij onder het voorzitterschap van Michèl Wouters, die in dezelfde periode werd opgevolgd door de gedreven en altijd voor de vereniging klaarstaande Jan Mulders. Ton Pagen was één van degenen die het kindercarnaval een warm hart toedroeg. Mede dankzij zijn inzet werd in 1987 het fenomeen ‘Jeugdprins’ van D’r Schaesbergse Vasteloavends Verein in ere hersteld.
De eerste volgende Jeugdprins was Francesco van Ooyen, als opvolger van Aloys van de Boogaard die van 1970 -1986  Jeugdprins was.

Hierna vervulden tal van gedreven mensen diverse functies binnen D’r Schaesbergse Vasteloavends Verein. Vanaf november 1994 tot november 1999 vervulde de heer Jo van de Heiden de taak van het presidentschap en werd opgevolgd door Alex Schiffelers die in november 2002 werd opgevolgd door Jan de Jonge, welke op zijn beurt weer de scepter overdroeg aan de huidige President Loek Quaedackers.

Het huidige bestuur van D’r Schaesbergse Vasteloavends Verein heeft zich voorgenomen om de carnavalsactiviteiten in Schaesberg en Landgraaf in het bijzonder te promoten en te ondersteunen.

Jeugdprins

Jeugdprins Jorunn I (2020)

Sponsoren