Prins

Comité Sjeeter Kingercarnaval

We schrijven carnavals Zondag 1986.
Toenmalig President Jo Driessen en Prins Henrie I stonden op de markt voor de kinderoptocht naar Caré met alle sjpasskapellen. Jo zei destijds tegen regerend Prins Henrie 1 “wat jij doet in Heerlen moet toch ook kunnen bij ons op Schaesberg ?“ Henrie organiseerde destijds het kindercarnaval bij de scouting in Heerlen.

Al heel snel, en dat was meteen op Aswoensdag daarop volgend, is het Comité Sjeeter Kingercarnaval geboren. Leden van het eerste uur van het comité waren de nieuwe president Ton Pagen, de heren Heuvelmans, Driessen, Lenoire en de dames Pagen, Lemmens en Vossen. Deze dames en heren zijn toen begonnen om voor het eerst in 19 jaar een nieuwe jeugdprins te proclameren als opvolger van Jeugdprins Alois I (van den Boogaard).

Alois was 16 jaar daarvoor als laatste jeugdprins geproclameerd en zijn regentschap heeft daardoor “maar” precies die 16 jaar geduurd!
Heel graag heeft hij destijds meegewerkt om zijn abdicatie voor te bereiden. Hij werd bij zijn woon huis in de Streep afgehaald door de sjpasskapel en is samen met d’r SVV in optocht richting het Streeperkruis getrokken. Daaruit is een traditie ontstaan die nu nog met veel plezier gehandhaafd wordt. De nieuwe jeugd prins in 1987 werd een neef van Alois namelijk: Francesco I (van Ooyen). Vanaf dat jaar is het mogelijk geweest om elk jaar een nieuwe jeugdprins van d’r Schaesbergse Vasteloavends Verein te kunnen proclameren. In het café het Brandwapen is de jeugdprinsengalerij te bewonderen.

Door de jaren heen hebben velen mensen van zowel Schaesberg als daar buiten zitting gehad in het Comité. Mede dankzij deze vele vrijwilligers kon het comité in 2009 haar 2x 11 jarig jubileum vieren. Dit jubileum werd uitbundig gevierd met diverse echte kinder artiesten, voor kinderen en door kinderen, met als hoogtepunt de proclamatie van Brian II (de Jong).

Henrie I en tegenwoordig de beschermheer Jo Driessen hebben vanaf de oprichting zitting gehad en zijn nog steeds vaste medewerkers van het comité. De President, Jan de Jonge heeft tot aan zijn benoeming jarenlang de kindermiddag gepresenteerd. Voor zijn grote inzet is hij benoemd tot ere-lid van het CSK.

De huidige samenstelling van het comité is als volgt:
– Henrie I Lenoire. (Erelid en Voorzitter)
– Boy Douven.
– Brian I Gerrits.
– Marco de Schepper.

Jeugdprins

Sponsoren