Receptie Prins Erik II Gerrits 08-01-2023

Beste Carnavalisten,

Op d’r 19e november 2022 bin ich oetgeroope tot Jubileumprins carnaval va Groeët Schaesberg.

‘t is vuur mich ing ier uch, oet naam van D’r Schaesbergse Vasteloavends Verein, oet te nuudige vuur mieng resepsie, op zondig d’r 8e jannewari 2023.

In ozze narrentempel “Het Streeperkruis”. (Streeperstraat 66, 6371 GN Landgraaf) De resepsie is van 11 oer 11 bis 15 oer 11.

Geer wil ich dan och besleete mit ee 3-maol alaaf op: Landgraaf, Schaesberg en D’r Limburgse Vasteloavend.

Dan rest mich nog, uch sjunne krisdaag en ee gezonk en succesvol 2023 tow te wunsche!

Erik II Gerrits