5×11 joar jubileum oavend

55 joar vasteloavend op D’r Sjeet!

D’r Schaesbergse Vasteloavends Verein werd opgericht op 28 januari 1968 en kwam tot stand uit een fusie van de in 1945 opgerichte carnavalsvereniging ‘De Grienlächer’, de in 1948 opgerichte vereniging ‘D’r Sjeet’ en de in 1957 opgerichte vereniging ‘Kakert Alaaf’. Zoals de Nederlandse Staatscourant van 29 januari 1975 vermeldt, stelt deze vereniging zich tot doel: “het organiseren en bevorderen van een gepaste carnavalsviering in de gemeente Schaesberg”.

Jaren ’70
Onder leiding van de eerste voorzitter, president Winand Smeets, groeide de vereniging uit tot een hechte organisatie die het carnavalsgebeuren in Schaesberg tot nieuwe hoogtepunten bracht. De heer Hub Gulpers werd in 1968 tot eerste prins Carnaval (Prins Hub I) van D’r Schaesbergse Vasteloavends Verein uitgeroepen.

In de jaren zeventig werd de revue ‘Schaesberg Waggelt’ tot ver in de omtrek bekend, evenals de grote carnavalsoptocht op carnavalsdinsdag. Toen op 01 januari 1982 de nieuwe gemeente Landgraaf in werking trad, mocht Schaesberg de eerste Stadsprins aanwijzen in de persoon van wijlen de heer Bert Eykenboom.  Zelfs internationaal middels een Vereningings bezoek aan Canada werd het carnaval in doen en laten uitgedragen.

Wijlen Jo Driessen, die in december 1976 de functie van voorzitter/president van Winand Smeets overnam, was de drijvende kracht van de vereniging tot in het midden van de jaren negentig. Hij was erelid van D’r Schaebergse Vasteloavends Verein, samen met de heren Ruud Westerman sr. en Carel Schoenmakers, en wijlen de heer Hein Cornips. Wijlen Jo Driessen een icoon voor het carnaval in Schaesberg en Landgraaf, adviseerde en ondersteunde tot het laatste moment de vereniging in hart en nieren. Vooral de traditie en de jeugd waren zijn grote drijfveer.

Comité Sjeeter Kingercarnaval
In 1986 werd er weer voor het eerst sinds 19 jaar een nieuwe jeugdprins geproclameerd. Met inspanning van velen carnavals gezindten is toen het Sjeeter Kinger comité opgericht en sinds die tijd is tot en met heden het mogelijk geweest om een jeugdprins te proclameren. Een enorm geluk en ook door inspanningen van leden, blijven deze na hun abdicatie als Oud-jeugdprinsen aan de SVV verbonden en treed zelfs een aantal toe tot de vereniging wanneer ze 18 jaar worden.

Door de jaren heen hebben velen mensen van zowel Schaesberg als daar buiten zitting gehad in het Comité. Mede dankzij deze vele vrijwilligers kon het comité in 2019 haar 3x 11-jarig jubileum vieren. Dit jubileum werd uitbundig gevierd met diverse echte kinder artiesten, voor kinderen en door kinderen.

Jarenlang heeft de Schaesbergse Vasteloavends Verein een of meerdere dansmariekes gekend. Er waren enkele van de grootste toppers in de traditionele danswereld bij zoals Chrisstel Stein, die naast diverse malen het Nederlands ook het Europees kampioen bij herhaling behaalde. Haar leerling en opvolger Viënna Hermans is ook zeer succesvol. Viënna werd ook diverse keren Nederlands en Europees kampioen.

Anno nu
Momenteel is d’r Schaesbergse Vasteloavends Verein een bloeiende vereniging. Zeker gezien het grote aantal jubilarissen bij gevolge van jarenlang trouw lidmaatschap maar ook gezien de gevarieerde samenstelling qua leeftijd. Beide een gegeven waar d’r Schaesbergse Vasteloavends Verein bijzonder trots op is.

Op samstig 28 jannewar 2023 vingt ozze jubileum oavend plaatsj.
V’r sjtarte mit 19:00 mit ee receptie, woanoa v’r hope op ing gezellige oavend mit de muzikale klanken van “Die Limburg Buben”.